عملیات پرجینگ

شرکت فیدار گاز آریا با بهره گیری از نیروهای مجرب و کار آزموده، آماده انجام انواع پروژه های پرجینگ خطوط انتقال است.

با عملیات پرجینگ ، گازی مثل آرگون یا نیتروژن در محل تزریق شده، جایگزین اکسیژن میگردد. با این کار هم خطوط در برابر اکسیداسیون محافظت میشوند و هم اینکه نقاط جوش خود را باز یافته و تا حدی سرد میشوند که دیگر اکسیداسیون ممکن نباشد.

در لوله های انتقال نفت و گاز، برای جلوگیری از اکسیداسیون و همین طور محافظت از نقاط جوش، همان گونه که در بالا ذکر شد، نسبت به تزریق گاز نیتروژن اقدام میشود به گونه ای که در فشار بالا مشکلات خطوط انتقال، در صورت وجود، رخ نماید.