توزیع انواع گازهای صنعتی و طبی

توزیع انواع گازهای صنعتی و طبی به صورت مایع و گاز داخل سیلندر با درجه خلوص بالا جهت استفاده در صنایع مختلف و بیمارستانها

مطالعه بیشتر

مخازن کرایوژنیک

تحویل انواع مخازن کرایوجنیک در ابعاد مختلف برای ذخیره گاز و همینطور حمل و نقل آن، ارائه مدلهای مختلف دوئر.

مطالعه بیشتر

ویپرایزر

طراحی و تولید انواع ویپرایزر، قبول سفارش طراحی و تولید تبخیر کننده مطابق درخواست شما در انواع هوای گرم، تبخیر کننده با آب و سوخت فسیلی.

مطالعه بیشتر

فیدار گاز آریا؛ سریع و مطمئن

فیدار گاز آریا، انتخابی برتر برای صنعت شما

گازهای صنعتی

توزیع و تولید

انواع مختلف گازهای طبی و صنعتی، مخازن کرایوجنیک، ویپرایزر و عملیات پرجینگ.

فیدار گاز آریا

مشاوره

برای مشاوره در تهیه و ساخت انواع ویپرایزر و مخازن کرایوژنیک با ما تماس بگیرید.

فیدار گاز

پشتیبانی برتر

گستردگی پخش انواع گازهای صنعتی، عامل پیوند ما و شما.

با ما تماس بگیرید

پشتیبانی گسترده و توزیع سریع انواع گازهای طبی و صنعتی، وجه ممیزه ماست.

تماس بگیرید