منتظر تماس شما هستیم

فیدار گاز آریا، توزیع کننده برتر انواع گازهای طبی و صنعتی

    تعهدات ما در برابر مشتریان

    law_6-compressor“قیدار گاز آریا، تأمین کننده انواع گازهای صنعتی و طبی اعم از اکسیژن، نیتروژن، آرگون؛ انواع مخازن کرایوژنیک و ویپرایزرها.

    بهترینها را با ما تجربه کنید.”

    آجورلو