پرژینگ چیست؟

عملیات پرژینگ یا پاکسازی، تخلیه محتویات یک لوله یا مخزن و جایگزینی آن با ماده ای (گاز یا مایعی) دیگر  است. هنگامی که یک خط لوله گاز وارد سرویس میشود، بالاجبار باید از هوای اولیه ای که در آن وجود دارد، تخلیه و پاکسازی گردد. اگر از گاز طبیعی برای پرژینگ استفاده شود، هوا [...]