فیدار گاز آریا

پیشرفتهای روز افزون بشری و فنآوریهای نوین، مولود نیازهای جدید در انواع صنایع میشود. محدوده صنایع نیازمند به آن بسیار وسیع و گسترده است و این نوع گازها در فرآوری محصولات کشاورزی، استریلیزاسیون محصولات طبی، لیزرهای صنعتی، صنایع تولید فلزات، صنایع شیشه، جوشکاری و بسیاری دیگر از صنایع، فرآیندها و دستگاههایی که هر روزه در کنار ما هستند، کاربرد دارند.

پیشرفت دانش بشری هر روزه مصارف جدیدی را برای گازها ایجاد میکند و این شرکت مفتخر است که همگام با پیشرفتهای جدید و با به کار گیری روشهای مهندسی جدید، محصولات گازی مورد نیاز کشور را تأمین نماید.

تماس

فیدارگاز آریا؛ پاسخگو و مطمئن

فیدار گاز آریا

فرحناز آجورلو

مدیر عامل

– مؤسس و مدیر عامل شرکت فیدار گاز آریا
– با سالها تجربه در زمینه عرضه و فروش انواع گازهای صنعتی

همکاران و مشتریان ما